Zespół: ANZONIA

Uzasadnienie Jury:
Drugie miejsce przyznano zespołowi ANZONIA za w miarę optymalny model predykcyjny oraz niebanalny, genetyczny algorytm optymalizacji.


Kilka słów od teamu:
Na podstawie modelu regresyjnego mogliśmy przeprowadzić symulację pracy pieca do znalezienia najbardziej korzystnych w danym momencie parametrów. W celu optymalizacji przygotowaliśmy algorytm genetyczny, który ma zdolność uczenia się i dostosowywania zmiennych w interwałach czasowych. Z pomocą algorytmu generycznego sternik ma możliwość symulacji i reagowania na bilans cieplny, w taki sposób aby był jak najbardziej korzystny.