Zespół: CUPRUM INSIGHT

Uzasadnienie Jury:
Zachęcające rozwiązanie dla zastosowania predykcji wystąpienia awarii samojezdnych maszyn górniczych. Uzyskane wysokie wskaźniki predykcji sprawiły, że Jury zechciało kontynuować współpracę oraz zweryfikować w najblizszej przyszłości zastosowania rozwiązania w środowisku produkcyjnym.


Kilka słów od teamu:
Na przykładzie awarii przekładni w wozie odstawczym Twórcy projektu pokazują, że można zbudować prognozę pozostałego czasu pracy wykorzystując do tego rekurencyjne sieci neuronowe.