Eugeniusz Koziarz

Nadsztygar ds. tąpań, Starszy Geofizyk Górniczy, Z-ca Kierownika Działu Tąpań, KGHM Polska Miedź S.A.

Nadsztygar ds. Tąpań, Starszy Geofizyk Górniczy, Z-ca Kierownika Działu Tąpań.
Z wykształcenia mgr inż. górnik i inż. geofizyk - absolwent Politechniki Wrocławskiej i Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Od 2009 r. kierownik Stacji Geofizyki Górniczej O/ZG „Rudna” w Polkowicach.