Zespół: KGIS

Uzasadnienie Jury:
Zespół przedstawił trendy i sezonowość wystąpienia wstrząsów w obszarach rejonów wydobywczych RG, RZ i RP kopalni „Rudna”. Podobnie jak w przypadku „Świeżaków”, kluczowe będzie sprawdzenie algorytmu w badaniach ruchowych.


Kilka słów od teamu:
Mimo że nie ma możliwości dokładnego przewidzenia miejsca, czasu i energii wstrząsu, możliwe jest w pewnym sensie zawężenie przedziału i podanie okresów wzmożonego zagrożenia, co może przełożyć się na poprawę bezpieczeństwa oraz ochronę życia pracowników.