Zespół: PBP TEAM

Uzasadnienie Jury:
Zespół przedstawił w prezentacji efekt w zakresie prognozy i alertowania wystąpienia awarii. Widzimy tu potencjał zastosowania oraz chcemy weryfikować zaproponowane metody dla większego zbioru danych.


Kilka słów od teamu:
Projekt zakłada ułatwienie szybkich wizualnych weryfikacji hipotez teorii wykrywania awarii, udostępnienie intuicyjnego interfejsu typu ‘data drill’, wykorzystanie algorytmów uczenia nienadzorowanego i nadzorowanego w celu predykcji awarii / identyfikacji stanów przedawaryjnych. Twórcy skupil się na awariach skrzyń biegów w maszynach WOS.