Predykcja wystąpienia wstrząsów

W pigułce: Zadaniem uczestników jest stworzenie algorytmu predykcji wystąpienia wstrząsów, na podstawie dostarczonych danych.


Teaser

Wciel się w rolę sejsmologa! Wesprzyj KGHM w przewidywaniu wstrząsów, które mogą pojawić się podczas eksploatacji złóż rudy miedzi. Twoim wyzwaniem jest opracowanie algorytmu predykcji wystąpienia wstrząsów - dostarczymy Ci ku temu wszelkie potrzebne dane.

Skąd te wstrząsy? KGHM eksploatuje złoża rud miedzi w podziemnych zakładach górniczych. W wyniku prowadzenia tej eksploatacji, indukowana jest aktywność sejsmiczna, która może prowadzić do wysokoenergetycznych wstrząsów. Zjawiska te mogą prowadzić do wielu zniszczeń oraz zagrożeń - pomóż nam z nimi walczyć!


Opis problemu

KGHM S.A. eksploatuje złoża rud miedzi w podziemnych zakładach górniczych. W wyniku prowadzenia tej eksploatacji, indukowana jest aktywność sejsmiczna górotworu.

Jednym z przejawów aktywności sejsmicznej górotworu jest występowanie wysokoenergetycznych wstrząsów sejsmicznych. Zjawiska te mogą prowadzić do zniszczeń w wyrobiskach górniczych. Ostatecznie mamy do czynienia z zagrożeniem bezpieczeństwa pracy w rejonie wystąpienia wstrząsu sejsmicznego, a także z ryzykiem powstania szkód materialnych w majątku kopalni. Wyjątkowo silne wstrząsy sejsmiczne mogą stwarzać zagrożenie również dla obiektów na powierzchni ziemi.

Poziom aktywności sejsmicznej górotworu uzależniony jest od wielu czynników, które można podzielić na:

- czynniki związane ze środowiskiem, w którym prowadzi się eksploatację;
- czynniki związane ze sposobami prowadzenia tej eksploatacji.


Cel

Główne wyzwanie stanowi stworzenie algorytmu predykcji wystąpienia wstrząsów sejsmicznych o zadanej energii, w oparciu o dane:
- z pomiarów aktywności górotworu;
- oraz dane dotyczące warunków prowadzenia eksploatacji (geologia, kierunek eksploatacji, sąsiedztwo obszarów wybranych).