Zespół: ŚWIEŻAKI

Uzasadnienie Jury:
„Świeże spojrzenie na wstrząsy w kopalni Rudna” wg. JURY konkursu najbliżej i najcelniej zdefiniował problem próby predykcji wstrząsów analizując sumaryczną ilość energii oddaną przez górotwór w trakcie eksploatacji. Oczywiście zaproponowany model musi jeszcze zostać uwiarygodniony, gdyż od skuteczności prognozy zależy organizacja pracy i ruch zakładu górniczego.


Kilka słów od teamu:
W naszym projekcie utworzyliśmy model uczenia maszynowego do predykcji wstrząsów, który opiera się na obserwowaniu zdefiniowanej przez nas "puli energii". Zakładamy, że siły górotwórcze oraz naprężenia skał muszą znaleźć swoje ujście, a zjawiska sejsmiczne są naturalne.